การทำธุรกิจและการตลาดในยุคดิจิทัล 3.0

การทำการตลาดในโลกออนไลน์

                สำหรับในยุคนี้ เราคงจะหลีกเลี่ยงหรือหนีคำว่า Social Media ไปไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็จะพบเห็นมันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหลายๆ คนก็อาจจะยังสงสัยว่า “Social Media” มันคืออะไรกันแน่ วันนี้เราจะมารู้จักความหมายของมันกันครับ

                คำว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน

                คำว่า “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น

ดังนั้นคำว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั่นเอง

                พื้นฐานการเกิด Social Media ก็มาจากความต้องการของมนุษย์หรือคนเราที่ต้องการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน จากเดิมเรามีเว็บในยุค 1.0 ซึ่งก็คือเว็บที่แสดงเนื้อหาอย่างเดียว บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือโต้ตอบกันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเว็บพัฒนาเข้าสู่ยุค 2.0 ก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า web application ซึ่งก็คือเว็บไซต์มีแอพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผ่านหน้าเว็บ

                การทำแบนเนอร์ ตั้งชื่อให้มีความสอดคล้อง กับเนื้อหา การวิจัยตลาดความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบัน นิยมใช้มากคงไม่มีใครไม่รู้จัก Facebook, twitter ซึ่งเป็น Social ขนาดใหญ่ในปัจจุบัน แบ่งได้ดังนี้

หมวดการสื่อสาร (Communication)

 • Blogs: Blogger, LiveJournal, TypePad, WordPress, Vox
 • Internet forums: vBulletin, phpBB
 • Micro-blogging: Twitter,Plurk, Pownce, Jaiku
 • Social networking: Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5, Friendster, Multiply
 • Social network aggregation: FriendFeed, Youmeo
 • Events: Upcoming, Eventful, Meetup.com

 หมวด มัลติมีเดีย (Multimedia)

 • Photo sharing: Flickr, Zooomr, Photobucket, SmugMug
 • Video sharing: YouTube, Vimeo, Revver
 • Art sharing: deviantART
 • Livecasting: Ustream.tv, Justin.tv, Skype
 • Audio and Music Sharing: imeem, The Hype Machine, Last.fm, ccMixter

  คำศัพท์

 1. Social คือ สังคมออนไลน์
 2. Social network  คือ เครือข่ายทางสังคม คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน
 3. Social media  คือ  สื่อสังคม คือ ตัวกลางในการให้เครือข่ายทางสังคมสามารถติดต่อ ทราบการเปลี่ยนแปลงร่วมกันได้ ตัวอย่าง guru facebok
 4. Consumer  คือ  ลูกค้าหรือผู้บริโภค  
 5. Conversations คือ  การสนทนาซึ่งมีการโต้ตอบ
 6. Transparency   คือ  การกระทำการใด ๆ วางแผนอะไรอยู่ และประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลถึงแนวทางความคิด ถึงวิธีการ ถึงกระบวนการ และวัตถุประสงค์บั้นปลายของแนวนโยบายต่าง ๆ ในระยะนั้นจึงเกิดคำใหม่ขึ้นมา
 7. Collaboration  คือ  กระบวนการของการมาทำงานร่วมกันโดยมีจุดหมายร่วมกัน
 8. Product Innovation   คือ  การใช้ความรู้ หรือเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับปรุง. สินค้าเดิม
 9. Relationship Marketing คือ การตลาดแบบมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า หรือการแลกเปลี่ยนไอเดีย
 10. Service Marketing  คือ การตลาดบริการ กิจกรรมหรือผลประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งเสนอแก่อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคือไม่ สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ หรือความต้องการของลูกค้า
 11. customer knowledge management   คือ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการความรู้ของลูกค้า
 12. managing communities of creation  คือ  เป็นกลุ่มที่ชังคิดไอเดียใหม่ๆ.
 13. strategy development   คือ  แนวทางที่องค์กรใช้เตรียมการสําหรับอนาคตซึ่งอาจจะใช้วิธีการต่างๆ ในการคาดการณ์พยากรณ์ทางเลือก  เพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร
 14. share คือ เป็นการแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ  
 15. Dialogue คือ เป็นการรับฟังวิธีคิด วิธีการให้คุณค่า ความหมายของคนอื่นต่อสิ่งที่พูด เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ละทิ้งสิ่งที่แต่ละคนยึดถือ เพื่อผ่าข้ามพรมแดนแห่งตัวตนไปพร้อมๆกัน
 16. Social Network  คือ สังคมออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณหาเพื่อนบนโลกอินเตอร์เนทได้ง่ายๆ เราสามารถที่จะสร้างพื้นที่ส่วนตัวขึ้นมา เพื่อแนะนำตัวเองได้
 17. Innovation  คือ  การนำสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่
 18. Co-creation  คือ การให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาสินค้า
 19. Content is King    คือ  ทำเว็บ ทำเนื้อหาให้คนอ่าน สื่อสารกับคนที่อยู่อีกฟากหนึ่ง ของ Monitor ที่เปิดหน้า webpage ของเรา เข้ามาอ่านเนื้อหาเรา เป็นชั่วโมงๆ
 20.  Brand  คือ  ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรในความคิดคำนึงของกลุ่มเป้าหมายที่ทำให้สินค้าและองค์กรนั้นๆมีความแตกต่างจากคู่ขางอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์. Brand เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s