E-Business

E-Business

รู้จักกับ E-Business เมื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมได้และยังจำ เป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งใน การดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการประกอบการด้วย นอกจากนี้การประกอบธุรกิจโดย ใช้เทคโนโลยีนั้นมีข้อเด่นหลายประการอย่างเช่น ทำให้ต้นทุนลดลง การขยายกรอบธุรกิจได้กว้างมากยิ่งขึ้น ทำให้แนวโน้มที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย จนก่อให้เกิดโอกาสการสร้างระบบธุรกิจจาก เทคโนโลยี ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการเองผู้ให้บริการ และอื่นๆ การประกอบการธุรกิจบนเครือข่ายหรือที่เรียกว่า E-Business

E-Business VS E-Commerce

คนส่วนใหญ่มักคิดและเข้าใจว่า E-Business และ E-Commerce เป็นสิ่งเดียวกันซึ่งไม่ถูกต้อง ทีเดียวนัก E-Business เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารต้องจับตามองและให้ความสนใจ เพราะ E-Business เป็นกระบวนการดำเนินการทางธุรกิจผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งรวมระบบการจัดการต่างๆ เช่น กระบวนการผลิต การตลาด การจัดจำหน่ายและยังรวมถึงการบริหารงานด้วย ดังนั้น E-Business จึงเป็นมากกว่าการซื้อขายบนเครือข่ายแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจที่เคยเป็นมาในอดีต ในขณะที่ E-Commerce เป็นกระบวนการการทำธุรกรรมผ่านเครือข่าย เช่น การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนข้อมูล การถ่ายโอนเงิน ดังนั้น E-Commerce จึงนับว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ E-Business เท่านั้น

รูปแบบของ E-Business แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

1. B2B ในเชิงปฏิบัติจะหมายถึง การทำเดินธุรกิจแบบ ธุรกิจต่อธุรกิจหรือบริษัทต่อบริษัท

2. B2C ก็จะหมายถึง การดำเนินธุรกิจระหว่าง ธุรกิจกับลูกค้า หรือร้านค้าต่อลูกค้า

3. C2C นั้นก็จะหมายถึง การทำธุรกิจที่ติดต่อกับโดยตรงระหว่างลูกค้ารายย่อยที่ซื้อข่ายกันเอง

The pizza hut http://www.pizzahut.co.th ธุรกิจนี้อยู่ในรูปแบบของ B2C

กลยุทธ์ทางการตลาด

Pizza Company ใช้กลยุทธ์แต่ละท้องถิ่น (Localization) คือการดำเนินนโยบายและจัดส่วนประสมการตลาด (4ps) ที่แตกต่างกันเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่
กลยุทธ์ผสม ใช้นโยบายมาตราฐานทั่วโลก และใช้การตลาดแต่ละท้องถิ่นโดยหาจุดเหมือนและจุดต่าง ปรับให้เหมาะกับสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละพื้นที่ได้ โดยใช้วิธี Think Globally, Act Locally คือ มีมาตราฐานในการผลิต การตลาด การบริหารให้เหมือนกันทั่วโลก แต่มีการดัดแปลงส่วนผสมให้เข้ากับแต่ละท้องถิ่น

ข้อดี ข้อเสีย

Pizza Company ใช้นโยบายการตั้งราคาเป็นแบบ Localized เป็นการตั้งราคาที่ขึ้นอยู่กับประเทศ และพื้นที่นั้นๆ เช่น ถ้าในประเทศอียิปต์ที่มีรายได้ (GDP) ค่อนข้างต่ำ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเลือกใช้วัตถุดิบแล้ว ก็ยังเป็นการกำหนดราคาที่ไม่สูงมากเกินไปกับรายได้ของคนในประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคของคนในประเทศอียิปต์จะได้หันมารับประทานพิซซ่าในราคาที่ตนเองสามารถซื้อไปรับประทานได้ ตามกำลังรายได้ที่ตนได้รับ มักจะต้องมีเครื่องหมายรองรับมาตรฐานอาหารฮาลาล เป็นเครื่องหมายที่รองรับการผลิต เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคได้

Pizza Companyจะขายในรูปแบบ Franchise ให้คนอื่นเปิด เนื่องจากต้องการให้อาหารได้คุณภาพที่ดีอยู่เสมอและการบริการที่ดี จึงต้องการให้ผู้ที่ซื้อ Franchise นั้นได้เป็นเจ้าของเอง จะได้ใส่ใจในสินค้าและบริการ เพราะแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s